Chcete kvalitné paradajky? Jedzte slovenské

Čerstvé novinky

Chcete kvalitné paradajky? Jedzte slovenské

Bratislava 28. júla 2017 (OVOZELA). Júlový prieskum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ukázal, že takmer 60% spotrebiteľov považuje slovenské potraviny za kvalitnejšie, hoci podiel slovenských výrobkov v obchodoch dosahuje len 37%. 

Je alarmujúce, že podiel slovenských výrobkov je dlhodobo nízky v našich obchodoch, a z toho dôvodu vznikla myšlenka združiť slovenských farmárov a spoločným úsilím, pracovnými postupmi, značkou dostať viac slovenských produktov k zákazníkom. Družstvo Ovozela od svojho založenia v roku 2015 dostala svoje produkty do väčšiny veľkých obchodných reťazcov – Metro, Billa,Lidl, Kaufland a Tesco. Bola to práve kvalita a čerstvosť produktov jednotlivých združených fariem, ktoré postupne získali medzinárodne uznávaný certifikát kvality a bezpečnosti Global G.A.P.  Prioritou družstva boli a sú zákazníci, kladúci dôraz na kvalitu, preferujúci slovenské výrobky a pre ktorých je pravá chuť zeleniny prioritou.

Svoje výrobky a úspechy Ovozela pravidelne prezentuje aj na veľtrhoch Agrokomplex Nitra. „Snažíme sa rozšíriť povedomie o našich produktoch a zvýšiť podiel na slovenskom trhu. Chceme, aby si slovenskí zákazníci zvykali a vracali sa k našim produktom, aj vzhľadom k aktuálnemu a medializovanému problému dvojakej kvality, kde je napádaná práve kvalita a bezpečnost dovážaných potravín. Hlavne vzdiaľenosť hrá hlavnú úlohu pri kvalite a čerstvosti ovocia a zeleniny, naše paradajky sú už do 12hodín od zberu na pultoch reťazcov, a preto si zachovávajú vôňu a výbornú chuť. Dovážaná zelenina môže cestovať niekoľko dní a z tohoto dôvodu je chuťovo úplne odlišná. “povedala Anna Kováčová z družstva Ovozela.

Ovozela je združenie slovenských farmárov, ktorí majú skleníky s celkovou rozlohou 10 hekrárov v Kameničanoch, Brutoch, Novákoch, Handlovej a Veľkých Zlievcoch. Cieľom je vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti produkuje OVOZELA viacero druhov od malých sladkých cherry paradajok až po veľké klasické paradajky.Týždenne jedna farma nazbiera niekoľko  ton paradajok, ktoré putujú na pult Slovenských obchodných reťazcov. Jednotlivé farmy získali certifikát Global G.A.P.  Ide o medzinárodne uznávaný súbor farmárskych predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve (GAP). Certifikát zaručuje minimálny dopad poľnohospodárstva na životné prostredie (pôdu a vodu) a efektívne využívanie prírodných zdrojov. Zárukou certifikátu je ochrana pracovníkov, zvierat a vodného života. Víziou  družstva je dostať pod jednou značkou na Slovenský trh iba prvotriednu kvalitnú zeleninu a ovocie a tým podporiť slovenských farmárov a domáci produkt.

Kampaň je financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.